Aboriginal: Thổ dân đến định cư trên lục địa từ Đông Nam Á khoảng 40.000 năm trước khi người châu Âu đầu tiên bắt đầu thăm dò vào thế kỷ 17. Không có chủ quyền lãnh thổ chính thức đã được thực hiện cho đến năm 1770, khi thuyền trưởng James COOK đã sở hữu trong tên của Vương quốc Anh. Sáu thuộc địa được tạo ra trong những năm cuối thế kỷ 18 và 19 và hình thành nên Khối thịnh vượng chung của Úc vào năm 1901. Các quốc gia mới đã lợi dụng tài nguyên thiên nhiên của mình để nhanh chóng phát triển các ngành công nghiệp sản xuất và nông nghiệp trong suốt thời kỳ Thế chiến I và II. Trong những thập kỷ gần đây, Australia đã trở thành một nước có nền kinh tế, thị trường cạnh tranh quốc tế cao cấp. Úc tự hào một trong những nước có nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất của OECD trong năm 1990, rất nhiều các chính sách cải cách kinh tế được thông qua trong năm 1980. các mối quan tâm dài hạn bao gồm ô nhiễm, suy thoái, đặc biệt là của tầng ozone, và quản lý và bảo tồn các vùng ven biển, đặc biệt là Great Barrier Reef.
Người thổ dân họ rất thích vẽ bức tranh trên chất liệu là những miếng vỏ cây, màu sắc của những bức tranh được người thổ dân dùng đá và đất màu để làm nên những màu sắc rất đặc trưng mà chỉ có nước Úc mới có. Tôi mong một ngày nào đó các bạn cũng như tôi được thấy và sờ vào những bức tranh thực này để có thể hiểu được phần nào về những văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của người thổ dân trên lục địa Úc Châu.
Posted: NCTHANG